لبخند ماه
سه‌شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٤

 

تو نشنيدی صدات کردم 

         نمی  ديدی  نگات  کردم

                   ازت خواستم  نفهميدی 

                            چی ميخواستم نپرسيدی

                                     تو دنيای خودت بوديو ميرفتی

                                              تو دائم زير لب چيزی رو ميگفتی

                                              تو روی آسمون ها در سفر بودی

                                     همش آشفته و آسيمه سر بودی

                             حالا از من می پرسی من کجا بودم

                   مگه يک لحظه من از تو جدا بودم

         تو نشنيدی صدات کردم

نميديدی نگات کردم

نميديدی نگات کردم

تو که عزم ديار عشقو  کردی

         که تا عاشق نشد دل بر نگردی

                   تو که نا مهربونی پر پرت کرد

                             گل عشقو ولی پرپر نکردی

                                     چرا از گذر سينه ما گذر نکردی

                                              چرا اين عاشق ديوونه رو خبر نکردی

                                                      تو نشنيدی صدات کردم

                                                                نمی ديدی نگات کردم

                                                                         نمی ديدی نگات کردم...

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]