لبخند ماه
جمعه ٢۳ آذر ،۱۳۸٦

 

تقديم به شقايقم..

چقدر شبیه کسی هستی که شبیه کسی نیست
و من هنوز نمی دانم تورا کجا دیده ام
در شهر باران؟ نه!
آنجا همه یکجور خیس شده بودند.
لابد تورا در کوچه باغ دریا دیده ام؟!
---- حواس که برایم نگذاشته ای ---
یادم نبود،
دریا از گوشه چشم تو چکیده ست!

 

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]