لبخند ماه
شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٠

 

 

- هنوز هم یکی میان من و توست

                                           یا من و او!!

                                                                نمی دانم...

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]