لبخند ماه
دوشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳٩۱

 

 

 

همه ..هو.. میکنند دلم رو

                 و من مقصرم...

هرگز خودم را نمیبخشم به خاطر این حقارت

 

 

لیدا راد
یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩۱

 

 

بعد از تو هیچ آغوشی آنقدر مهربان نبود...

هیچ بوسه ای آنقدر دوست داشتنی نبود...

 .

.

با همه وجودم:

خدایا 

بعد از من  هیچ اغوشی برایش  مهربان نباشد

هیچ بوسه ای برایش دوست داشتنی نباشد

 

 

 

 

لیدا راد
دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳٩۱

 

خدایا

     چی شد یه دفعه؟؟؟؟؟!!!!

                                        نفهمیدم..

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]