لبخند ماه
یکشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳٩۱

 

 

ای وای من...

این روزها خوب که نگاه میکنم میفههم یک عمر تو خالی بودی و

                                                                              من گمان میبردم سراسر با ارزشی

 

لیدا راد
شنبه ٥ اسفند ،۱۳٩۱

 

تو اینهمه گفتی و من یادم نیست

او یکبار گفت و من اینهمه به یاد می آورم

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]