لبخند ماه
دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩٢

 

 

چه سخت آسان شد تحمل دوری تو...

 

لیدا راد
چهارشنبه ٦ آذر ،۱۳٩٢

 

نپرس از نفسی که میگیرد

و برای زندگی تلاشی نمیکند

نپرس از اشکهایی که چون تو نبودی راضی کنی مرا
جاری شدند

نپرس از بغضهایی که سنگ شدند در اوج خنده های
اجباری

نپرس از دستهای سردی که دست خودشان نیست اینهمه
تلخی

نپرس از نگاهی که دیگر هرگز به قول تو" یه
جوری"  نمیشود.

نپرس از نفس عمیقی که مدتهاست آرزویش شده در
هوای تو تکرار شود

هی تکرار شود

هی.....

.........

نپرس

 من خسته
ام

حوصله جواب دادن ندارم

 

لیدا راد
دوشنبه ٤ آذر ،۱۳٩٢

 

 

راست میگفت

            " حسرتهای زندگی تمام شدنی نیست......"

 

 

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]