لبخند ماه
دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳٩۳

 

 

دروغ نگویم

باز بی هوا به سرم زدی...

بس کن!!!

تا کی اینطور ناخوانده به احساسم هجوم میآوری...

 

 

 

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]