لبخند ماه
دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩۳

 

و ...

تمام من به پایان رسید تا شروع تو تمام نشود!

من از این پایان بی مقدمه می ترسم...

من از این همه به پایان رسیدنها می ترسم...

من از اینکه شروع تو پایان من شود

                                                          می ترسم....

لیدا راد
شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳٩۳

 

 

جهنم چیزی شبیه نبودن توست

وقتی میخواهمت و تو نیستی....


لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]