لبخند ماه
۱۳٩۳/۳/٢٠

 

 

هوا سنگین شده؟

یا مولکولهای قهر تو در هوای نفس من پیچیده که اینقدر نگرانم  " نکند دیگر نگاهم نکنی..."

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]