لبخند ماه
۱۳۸۳/۱٢/۱٠

 

"می خواهم با تو باشم"

 

خسته شدم از به یاد آوردن ها ..برايم قصه ای تازه بگو..از فردا های شيرين

نگو که تنهایم می گذاری من بی تو هیچم.....

نگاهم کن چه افسرده وغمگین بغض سرکشم را در خلوت گلویم به دار آویخته ام ....

تماشایم کن چه معصومانه از نگاه خشم آلود غربت مي ترسم وبی پروا به آغوش دریا می گریزم..

من محتاجم..محتاج به لحظه ای لبخند ..به قطره ای اشک شوق..به قلبی عاشق و شيفته..

دیگر گریه های شبا هنگام از تنهاییم نمی کاهد.....

به که بگویم به تو محتاجم که درمانم کنی

کنارم باش....

تا همیشه.....

مرا عاشقانه دوست داشته باش.....

خدایا قلبم را در آغوش بگیر

من بی تو هیچم................

 

همشیه به یاد او باشيد.....

يه کم کلاس بزارم نگيد بی کلاسه--->

MY GOD.......

dont go away from my side

because with out  you i dont live

my love, nothing on earth can come between us....

 

 

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]