لبخند ماه
۱۳۸٥/٦/۱٧

 

         اگر از عشق حذر کردم و از وصل گذشتم

                          اگر از شهر دلت بار سفر بستم و رفتم

                                                           واگر باز نگشتم

                                      همه اصرار خودت بود

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]