لبخند ماه
۱۳۸٥/٧/٥

 

با من امشب چیزی از رفتن نگو

                    من به پایان میرسم با کوچ تو

                                             چیزی از آغاز این مردن نگو

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]