لبخند ماه
۱۳۸٥/٩/٢٠

 

من زنده ام؟؟

چشمهای من اول بسته شد یا چشمهای تو؟؟

که اول بی کس و تنها شدم بعد همه جا تاریک شد

نگاه کن...

این من هستم که ؛جنازه ام را بر دوش میکشم؛

راستی                 تو مرا کشتی یا من تو را؟؟

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]