لبخند ماه
۱۳۸٥/۱۱/٢٥

 

من نبودم....

نه در مهمانی ات نه در شب گردی ات

جای دیگر بودم

جایی که تنها با تو خلوت نشینی میکردم

من زیر سایه تو بودم

بی آنکه حتی بدانی

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]