لبخند ماه
۱۳۸۸/۱۱/۱۸

تازه یا زیبا

ای دل تو چه می کنی؟

می مانی...

                         یا می روی...؟؟

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]