لبخند ماه
۱۳۸٩/٦/۱٧

 

-مرا که می بینی از چشمهایی که نگاهشان  نمیکنم خوب می فهمم در دلت چه قیامتی برپاست....

- دیگر از واژه نفرت خجالت می کشم بس که می گویم از تو نفرت دارمو ...ندارم

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]