لبخند ماه
۱۳٩۱/٦/۱۸

 

انتظار را از سیبی بپرس ...

                 که در حسرت سهم تو شدن میوه گندیده شد

                                                                               ..............

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]