لبخند ماه
۱۳٩۱/۱۱/۳٠

 

 

 

همه ..هو.. میکنند دلم رو

                 و من مقصرم...

هرگز خودم را نمیبخشم به خاطر این حقارت

 

 

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]