لبخند ماه
۱۳٩٢/٢/٢٥

 

"به من نگاه نکن"

                        و روسری ام هی جلوتر میکشم..

                        ، گره اش را سفت تر میکنم....

                         و خودم را جمع و جور میکنم

مبادا ببینی

                        من چقدر شکسته شده ام

                       چقدر چاق تر شده ام

من که اهلش نیستم تا برات بگویم  این شکسته ها از دلتنگی توست

مبادا بفهمی چون دوستش ندارم خودم را رها کرده ام

  افسوس

             مادر، من نیز همچون تو بی عشق زندگی میکنم...

 

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]