لبخند ماه
۱۳۸٤/٥/۱٠

 

تو رو ديده بودم ..اما نه به اين قشنگی

هر روز و هر لحظه تو وجودتو به من ثابت ميکنی

هر باربزرگترو مهربونتر..حالا خونه ای ؟؟اومدم عذر خواهی..

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]