لبخند ماه
۱۳٩٢/۳/۱۱

 

نمیخواهم فراموش کنم

روزی عاشق بودم

                          روزی....

                                     مطمئن نیستم ، شاید، کسی عاشقم بود

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]