لبخند ماه
۱۳٩٢/۱٠/۱٧

 

 

 

تو که نیستی راضی کنی مرا...

انگار همه زندگی به من تجاوز میکند

 


لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]