عزیزم مبارکمان باشد زندگیمان سه ساله شد آینده مان روشنتر سنمان بیشتر ایمانمان قویتر دلمان بزرگتر لحظه هایمان ارزشمندتر و تو برای من عزیزتر...   ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید
مرا نگران می کند                       بودنت.... نبودنت                       قهرت.... آشتی ات                       اخمت....لبخندت                       ..................... یک سوال این همه احساس !! از سر تو زیاد نیست؟؟؟ ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید
دی 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
4 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
سوگند به دل
هرگزگمان مبرزخیال توغافلم؛گرمانده ام خموش خداداند و دلم