این که می‌ گویم می‌ روی !؟
یعنی ... می‌ شود نروی ؟
یعنی ... حالا که می ‌روی زود بر می‌ گردی ؟

 

 

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
رقیه

دلنگیهات را به پاییز بپار باد پاییز آنها را خواد برد...بارها شنیده ام اگر امید دشته باشی خواد شد ... امید دارم به بازگشت شادی ها...امید که باز خواهد گشت

یه شاعر که میشناسیش

سلام مهندس یه متن زیبا نوشتم برات فقط باید با دقت بخونیش چشم هایت را باز کن روبرویت راببین گوش شنواست که با توهمراه است پنجره را مراقب باش چشم هایی جای تورا میطلبند

یه شاعر که میشناسیش

سلام آپم با یه مطلب جدید سربزنی منت گذاشتی

Maryam

چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو ------ و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من