بدتر از تو مگر اتفاقی هم هست که بیفتد
که تاریک کند هر چه روشنی هست
که خراب کند هر چه آبادی هست
که
.
.

که بیاید
که بماند
که دیگر نرود
....

که بی من برو بشود حرف دلم
که تنهایم بگذار، نبینمت را هر روز ساکت فریاد بزنم
کاش تمام که ها پاک میشد تا تو دیگر بهانه ای برای اتفاق افتادنت نداشتی...

پی نوشت: نوشتم اما تو باور نکن

/ 1 نظر / 23 بازدید
dosefrdard

خواهر من هنوزم زیبا مینویسه...