نمیخواهم فراموش کنم

روزی عاشق بودم

                          روزی....

                                     مطمئن نیستم ، شاید، کسی عاشقم بود

/ 0 نظر / 4 بازدید