و ...

تمام من به پایان رسید تا شروع تو تمام نشود!

من از این پایان بی مقدمه می ترسم...

من از این همه به پایان رسیدنها می ترسم...

من از اینکه شروع تو پایان من شود

                                                          می ترسم....

/ 3 نظر / 11 بازدید
KouroSH

زيبا نوشتی مثل هميشه..

رقیه

و من هم از این همه گذشت می ترسم....

گلی

عاااالی بود مثل همیشه!!!