مرا نگران می کند

                      بودنت.... نبودنت

                      قهرت.... آشتی ات

                      اخمت....لبخندت

                      .....................

یک سوال

این همه احساس !! از سر تو زیاد نیست؟؟؟

/ 4 نظر / 30 بازدید
شهرزاد قصه گو

روسری ام را به دست باد میسپارم و در دشت تنهایی هایم میدوم بگذار روزگار موهای سپیدم را ببیند صدای نفسهای خسته ی مرا بشنود شاید باور کند این سایه ی هراسان همان دخترک آرام کنار پنجره است... سایه

رقیه

میگن آدم عاقل عاشق نمیشه ... خوابش خوراکش تفریحش زندگیش حتی آرامشش نظم داره قانون داره اما یه چیزی کمه .... عاشق که شدی ، دل که دادی اون چیزی که کمه رو داری اما دیگه هیچی نظم نداره قانون نداره نظم زندگی آدم میشه ریتم ضربان یه قلب که تو سینه یکی دیگست گاهی تند میزنه گاهی کند میزنه گاهی ناجور میزنه .... دله دیگه ... چه میشه کرد...

KouroSH

زيبا بود مثل هميشه.