اینکه یکی از پله های پل عابر پیاده شبیه سایرین نیست...

اینکه کولر آبی اتاقم هوا را خنک نمیکند....

اینکه کفش های همکارم همیشه خاکی ست....

.

.

.هیچ کدام حواسم را از تو پرت نمی کند....

"بی انصاف به هر چه فکر میکنم باز تو به سرم میزنی"

 

 


/ 1 نظر / 11 بازدید
رقیه

[نگران]