نمی نویسم

نه دیگر نمی نویسم

که شاید روزی نوشته هایم را برای کسی که عاشقش هستی copy- paste  نکنی

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
رقیه

کاش زندگی ساده بود ... به سادگی یک دکمه بک وارد که اشتباهاتت را ساده و بی پروا حذف کنی... و تکرار کنی لحظه هایی را که دیگر نیستند و اینبار راه درست را انتخاب کنی ... و اگر اینطور بود من یقینا این کار را می کردم....